Nødkontakter

For deg som er alvorlig deprimert og trenger noen å snakke med, eller hvis du kjenner noen som trenger hjelp har jeg nedenfor ramset opp forskjellige sider og hjelpelinjer du kan kontakte. Husk det er ingen skam å be om hjelp. Og mye bedre å ta en tellefon for mye enn en for lite. 

Ved akutte tanker om å ta ditt eget liv, ring 113. Ved andre problem du trenger rask hjelp til ring legevakten på 116 117

Trenger du noen å snakke med, kan du kontakte:

- Fast legen din
- Hjelpetelefonen på tlf. 116 123 (døgnåpent)
- Kirkens SOS tlf. 22 40 00 40 (døgnåpent)

Sider du kan lese mer om deprisjon og råd for de som sliter. 
- Psykiskhelse.no
- Mentalhelse.no
- Helsenorge.no