Minnimalisme

01/01/2020

Her skal jeg ikke prøve å overbevise deg at du skal bli en minnimalist, men at du skal bli bevist på hva som gir deg verdi i livet. Slik at du kan bruke mer energi på det du virkelig ønsker og ikke sliter deg ut unødvendig.

Dette punktet er det jeg personlig synes er det vanskligste for meg å gjennomføre. Og jeg er usikker på om jeg kommer til å kunne klare å virkelig kalle meg en minimalist. For jeg er en person som knytter meg lett til ting og sliter med å kvitte meg med det jeg har.

Men det at jeg er bevist på hva som gir meg mer glede og verdi i livet, gjør det mye lettere for meg å avstå fra å kjøpe unødvendige ting, som jeg plutselig får lyst til å kjøpe. Nå når jeg kjøper nye ting har jeg et bevist forhold til om dette er noe jeg virkelig trenger og om jeg kommer til å bruke det. Og jo mer jeg leser og hører om minimalsime jo mer overbevist er jeg om at dette er noe som vil kunne være med på å gi meg mer glede og mindre bekymringer i livet. 

En god del av det å leve som en minimalist består av å leve med mindre ting, men det jeg synes er så bra med minimalistisk levesett er fokuset på å få mer ut av tingene vi virkelig bryr oss om, slik som å få mer tid med familie og venner, dyrke hobbyer, slappe av og bekymre oss mindre. 

Nå skal jeg gå igjennom noen punkter jeg tenker at minimalisme kan hjelpe til med.

Få bedre økonomi
Ved å ha et bevist forhold til hva du trenger og hva som gir deg glede, vil du mest sannsynlig få en bedre økonomi ved å leve etter minimalistiske prinsipper. For. eks. kan du bo i en mindre leilighet eller hus?
Hvis svaret er ja, så vil du kunne virkelig spare penger. Og ved å kjøpe mindre ting, vil du også fort kunne spare masse. Her er det mest å hente med tanke på lykke for de som har dårlig råd og som sliter med økonomiske bekymringer. 

Men det er lett å leve etter minimalistiske prinsipper og samtidig bruke mye penger og ikke nødvendigvis få en bedre økonomi. For det å kjøpe opplevelser som å reise, dra på konserter eller spise ute sammen med venner er noe som fort kan koste mye, slik at man må hele tiden være bevist på å ikke bruke mer penger enn det man har, og være bevist på hva som gir deg mest verdi og hva du trenger å bruke penger på.

Og ønsker man seg en bedre økonomi vil det viktigste være å få god kontroll over hva som kommer inn og hva som går ut. 

Bedre tid til å være sosial.
Ved å redusere forbruksvanene dine, og redusere dine totale utgifter vil du kunne jobbe mindre (da du ikke trenger å tjene like mye). Her tenker jeg mest på de som synes at de er for mye på jobb og ikke får tid til å være sammen med barna, venner eller holde på med hobbyer de har lyst til å drive med. 

Få god oversikt over eiendeler og mindre rot.
Ved å eie mindre ting, vil du også automatisk få bedre oversikt over hva du faktisk eier. Det vil bli enklere å holde det rent og ryddig, og når du trenger noe vil du lettere vite hvor det er. Og for alle mennesker som blir slitne av å ha det rotete rundt seg vil dette kunne minske mye stress og irritasjon i hverdagen. 

Bedre til å bli bevist på hva som er viktig for deg
Du vil bli trent opp til å være bevist på hva du trenger og ikke trenger. Og da ikke kun når det gjelder materielle ting. Minnimalisme kan være med på å hjelpe deg til å gi slipp på dårlige venner, ett dårlig forhold, du er kanskje med i en forening eller organisasjon som ikke lenger gir deg den gleden den først gav, og du vil da antagelig ha det bedre med å gjøre noe annet.

Når du hele tiden er bevist på at du ikke har noe problem med å forlate ting/personer vil du også hele tiden vite at de/det du tilbringer tiden med er det som er best for deg og hva du virkelig ønsker. Dette vil absolutt kunne være med på å gi deg mye mer glede i livet.