Finn ditt mål  

05/12/2022

Hva er glede og hva er definisjonen av glede? Dette høres først ut som et enkelt spørsmål, men hvis man starter å tenke på det, vil man se at det ikke er like lett som først antatt. Og for å kunne få mer glede i livet er det derfor viktig å finne ut av hva man faktisk ønsker å få mer av. 

På Wikipedia har de definert glede på følgende måte "glede er en følelse som setter i gang en tilstand av lykke" (1). Og da glede er en følelse vil det bety at glede alltid vil være individuell, slik at hva som gir glede til deg, ikke nødvendigvis vil gi glede til meg.

Noen konkrete eksempler på glede kan være foreldre som opplever sitt barns første skritt, gleden over å få en god karakter på en prøve eller gleden over å gå en tur alene i skogen.

Mange mennesker føler at de får stor glede i materielle ting, og det kan være riktig at materielle ting kan være med på å gjøre deg lykkelig, men jeg er overbevist om at materielle ting kun skaper en kortvarig lykke, og at veien til et lykkelig liv er å fokusere på immaterielle ting. Og den gode nyheten for deg som leter etter glede, er at mye immateriell glede er gratis og tilgjengelig for alle! 

Finn ut hva verdiene dine er

For at du skal kunne leve ditt beste og mest meningsfulle liv, er det viktig at du kjenner verdiene dine godt. Og at du vet hvilke verdier som er dine kjerneverdier og som du ikke må rokke ved. Når du kjenner til kjerneverdiene dine, vil det bli enklere å ta kortsiktige og langsiktige valg som gjør at du følger verdiene dine. Det vil være med på å hjelpe deg til å leve et meningsfullt liv, som igjen vil gi deg kortsiktig og langsiktig glede.

Tipps for å finne ut av dine kjerneverdier kan være å tenke igjennom hvordan du ønsker at at en venn skal beskrive deg for en annen person. Her er noen av mine kjerneverdier:

 • Trygghet (Passer på at jeg har en økonomisk trygghet, ved hjelp av sparekontoer og at jeg ikke bruker mer enn jeg tjener. At jeg har en trygghet i familie og venner, slik at jeg vet at jeg har noen å gå til skulle jeg trenge hjelp og at jeg har et sted å bo)
 • Omtanke ovenfor andre (vise omtanke og kjærlighet ovenfor mine nærmeste)
 • Helse (Passer på å ta vare på min psykiske og fysiske helse ved å trene regelmessig,  passe på å slappe av med f.eks. mindfulness og spise sunt)
 • Være en andre kan stole på.
 • Egenutvikling (Å se på hvordan jeg kan forbedre meg og alltid tørre å utfordre meg selv)

Anbefaler at du setter opp en liste med dine egne kjerneverdier, og at du passer på å ha de i bakhode med alt du gjør.

I tillegg til kjerneverdiene har man som oftest mange andre verdier, og de vil kunne være forskjellige avhengig av situasjonene du befinner deg i. Eks. verdiene du verdsetter når du er på jobb, trenger nødvendigvis ikke være de samme som når du er hjemme med familien din. 

Hvis du virkelig ønsker å finne ut av hvem du er, og om du lever ditt beste deg, kan det være lurt å lage en oversikt over hvilke verdier du verdsetter og ønsker å leve etter i de forskjellige situasjonene du er i (Jobb, familie, trening, venner, etc).  


Finn ut konkret hva du kan endre:

For å finne ut av hva som gir deg glede i livet og hva du burde fokusere på anbefaler jeg å finne ut hva du gjør og hva av det som gir deg glede og hva av det som ikke gir deg glede. Det kan du gjøre på følgende måte:

 1. Skriv opp en liste over alt du gjør i løpet av en uke.
 2. Vurder hvor mye glede de ulike tingene gir deg fra 1-10
 3. Vurder om det er mulig å kutte ut tingene som gir deg minst glede, eller eventuelt endre de.
 4. Er det noe nytt du ønsker å gjøre, som f.eks. en hobby, trening, tid med andre. Og hvis det, kan du plassere det inn noe sted i ukeplanen?

Noen av tingene vil kunne være vanskelig å gjøre noe med, f.eks. hvis du har en jobb som ikke gir deg så mye glede. Mens andre ting kan være enklere, eks, du har musikktimer, som du har fortsatt med, selv om det ikke gir deg noe glede og som du enkelt kan kutte ut eller kutte ned på antall øvingstimer. Det som er viktig da er å tenke etter om du må fortsette med tingene som ikke gir deg glede, og hvis du lander på at du må og velger å fortsette så er det viktig å tenke på hvordan du kan bidra til at du får det bedre. 

Jeg synes også det er viktig at hvis man gjør noe, så må man vite at det er du som velger å gjøre det, slik at å irritere seg over noe man gjør er lite nyttig, for hvis man irriterer seg over ting man gjør burde du velge å ikke gjøre det. 

Eks. hvis jobben er noe som ikke gir deg noe glede, men det er uaktuelt å bytte jobb, burde du se på hva konkret på jobben du kan endre for at du skal få det bedre. For mange vil det nok være overaskende hvor mye man kan endre selv. Her er noen punkter du muligens kan endre/legge til.

 • Har du en jobb hvor det vil gå bra å høre på radio eller en spennende podcast mens du jobber kan du gjøre det.
 • Er det en kollega som ofte er negativ, og bare snakker om negative ting rundt jobben og arbeidsplassen, kan det være lurt å passe på å bytte temaene til positive temaer, eller ta opp med kollegaen på en rolig måte om at du ikke ønsker å snakke om negative ting (eller jobb temaer), og heller vil at dere skal snakke om mer positive ting. Og skulle det være vanskelig å få kollegaen til å slutte å snakke om negative ting, kan det være lurt å finne andre kollegaer som er mer positive å tilbringe lunsjen eller pausene med.
 • Planlegg arbeidsdagen og del jobben opp i ulike bolker, dette vil være med å skape en følelse av at dagen går fortere og at du vil bli mer effektiv.
 • Har du en jobb hvor du styrer pausene dine selv, kan du i pausene gå en liten tur, ta en rask mindfulness meditasjon, eller se på noe som interesserer deg på PCen. Det viktigste her er å gjøre noe du får glede av og som hjelper deg å koble av og tenke på noe annet og noe positivt. 
 • Tenk etter om det er andre arbeidsoppgaver du ønsker å gjøre, eller noe du har lyst å videreutdanne deg i eller til. Når du har gjort det booker du et møte med sjefen din og sier i fra hva du ønsker, slik at sjefen din er bevist på hva du ønsker og om det er mulig kan det være at du får lov til å endre arbeidsoppgavene dine, eventuelt når muligheten kommer vet sjefen at du ønsker å endre oppgaver og da vil hen muligens tenke på deg som førstevalget.
 • Tenk deg at du har en venn som er i samme situasjon som deg, hva ville du ha anbefalt den personen å gjøre for å bli lykkeligere. Og så følg dine egne råd!


Referanser:

1. Wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Glede